Kaascoaching


Kaascoaching (enesecoaching) on Henry Mintzbergi poolt asutatud meetod juhtide arendamiseks. Grupp juhte koguneb regulaarselt mõneks tunniks, et koos läbi töötada Henry Mintzbergi ja teiste juhtimisgurude poolt ette valmistatud grupitöö juhendeid. Kui ettevõtte juhtide arendamiseks mõeldud ressursid on piiratud (ja kellel see täna teisiti oleks!) on kaascoachingu meetodi kasutamine pea ainus mõistlik valik. Kas korraldad üks koolituspäev, mille sisust mäletatakse aasta pärast vaid kümnendikku või kaaluda selle asemel pooleaastast arenguprogrammi, kus juhtide grupp käib koos kaks korda kuus, et üksteisega oma kogemusi arutada? Teisel juhul on nendest arutelude sisust aasta pärast suurem osa meeles, pealegi on lootust, et lühikesed, hästi läbimõeldud ülesehituse ja sisuga arutelud olulistel teemadel mõjutavad kohe ka igapäevast elu. Koolitusel selline mõju teadagi tavaliselt puudub. 

Kui tunnete huvi kaascoachingu meetodi vastu, soovitan tutvuda kodulehega, kust leiate infot teemade valiku kohtaja olemasolevate grupitöö juhendite lisakirjeldused. Soovi korral korraldame teie organisatsioonis meelsasti ka näidissessiooni. Executive Lab on coachingourselves partner ja esindaja Baltikumis ja Põhjamaades. Meie rolliks kaascoachingu meetodi rakendamisel teie organisatsioonis on osutada vajalikul määral igakülgset abi selle programmi käivitamise ja eduka edasiarendamise käigus. Võime aidata teil just teie organisatsiooni jaoks sobivad teemad valida, korraldada nende tõlkimise ja kohandamise, meie konsultandid toetavad algperioodil alustavaid kaascoachingu gruppe jne. Võimalik on koostada ka osad või koguni kõik grupitöö juhendid otseselt teie organisatsiooni jaoks. 

Kui sooviksite teema kohta lähemat infot või kohtumist, kus saame arutada meetodi rakendusvõimalusi teie organisatsioonis, palun kirjutage meile.