Arengufond investeeris põllumeeste ilmaportaali VitalFields


Eesti päritolu startup VitalFields – põllumeeste ilmaportaal – jõuab järgmisel aastal välisturgudele tänu 250 000 euro suurusele lisainvesteeringule.

VitalFields on algusest peale loodud mitte ainult Eesti vaid kogu maailma põllumeestele. Ehitame üles ülemaailmset taimehaiguste andmebaasi, mille paneme kokku lokaalse põllupõhise ilmaennustusega. Seeläbi saame hoiatada põllumehi taimehaiguste eest ja anda tõrjesoovitusi. Tulemuseks on suurem saagikus,” tutvustas VitalFields’i kaasasutaja Martin Rand.

“Ootame kõiki Eesti põllumehi teenust kasutama. Veebileht http://www.vitalfields.com on kasutav nii eesti- kui ka inglisekeelsena,” lisas ta.

Investeeringut toetas SmartCap. Loe VitalFields toetuse kohta Arengufondi kodulehel.

Vital Fields

Vital Fields website

Lisainfo ja kontaktid:

Heidi Kakko | SmartCap Early Fund II fondijuht
heidi.kakko[A]smartcap.ee | +372 5624 9959

Martin Rand | VitalFields, CEO
martin.rand[A]vitalfields.com | +372 516 8908