Konkursse korraldades ei käitu riik hea omanikuna


Tõnis Arro:

Paljud on mu juttu kommeteerides saanud aru justkui ma oleksin juhtide vahetamise vastu üldse. Kaugeltki mitte, olen eluaeg olnud juhtide vahetamise äris ja teeninud selle pealt väga hästi. Pean igati õigeks, et juhte tuleb vahetada, vahel konkurssegi korraldada, kuigi sihtotsing tippjuhi puhul on kindlasti õigem meetod. Olen veendunud, et mitmed kahetsusväärsed ebaõnnestumised Eesti jaoks olulistele ettevõtetele juhtide valikul oleksid ära jäänud, kui ülesandepüstitus olnuks teistsugune. Ma ei kahtle, et mõni juhi valikuga korduvalt ebaõnnestunud nõukogu ei oleks tõepoolest tahtnud leida parimat juhti. K ja mõistetud, et selleks on paremaid viise kui konkurss. Sihtotsing võib muide käia ka konkursiga paralleelselt, erinevus on aga otsingukonsultandi mandaadis.

Teine teema – nõukogu roll ja vastutus. Kõlas arvamus, et konkurss aitab selgusele jõuda, kas nõukogu esimees ja juhatuse esimees ikka käivad ühte jalga. No tule taevas appi – mida siis nõukogu esimees igapäevaselt tegema peaks, kui mitte seda tagama? Milles tema vastutus siis seisneb, kui mitte selles, et juhatus viiks ellu omanikule sobivat strateegiat ja et tema tegevus ja nõukogu arusaamad oleksid kooskõlas. Et see enamikes nõukogudes nii ei ole, et nõukogude liikmed enamasti ei saa üldse aru oma rollist ja vastutusest on iseasi.

Originally posted on Tõnis Arro, search consultant and coach for executives and teams:

Rääkisin eile Aktuaalse Kaamera palvel, mida ma arvan Eesti Energia, Tallinna Sadama ja Eleringi juhtide konkurssidest. Ütlesin,et võib olla ma ei tea kõike, aga olukorras, kus juhtidega ollakse rahul, tundub konkursside korraldamine ebamõistlik, et mitte öelda, kahjulik ettevõttele. Ka siis, kui valituks osutub praegune juht, on juhtkonna ja organisatsiooni töö mõneks kuuks häiritud, õigupoolest ei saa ametis olev juht teha ühtki kaalukat plaani või otsust. Kui midagi niisugust juhtuks börsiettevõttes, mille aktsiad mulle kuuluvad, müüksin need parem maha ja nii teeksid paljud teisedki, mis väljenduks kokkuvõttes aktsiahinna, st firmaväärtuse langemises. Börsil mitte noteeritud ettevõtte puhul pole kahju nii ilmne ja keegi justkui ei vastutagi.

Konkursist rääkides on öeldud, et selgub, kas praegused juhid on ikka parimad võimalikest. Seda võivad rääkidakes ei mõista, mida personalikonkurss tähendab. Personalikonkursil otsitakse inimest, kelle kogemused lubavad eeldada, et ta võiks hästi toime tulla selle ettevõtte juhtimisega, kuhu juhti otsitakse. See omab mõtet ja õigustuwt vaid…

View original 126 more words