Kuidas Iisraeli kultuur ettevõtlust toetab


Professor Drori rääkis täna Arengufondi korraldatud seminaril järgmist.

Iisraeli ettevõtlikkuse juured on kultuuris. Kultuurilised mõjud avalduvad näiteks selles, et lapsed julgevad vanematele vastu vaielda ja on harjunud õpetajaid ja teisi autoriteete eesnime pidi kutsuma.

Iisraeli kultuuri põhimotiiv on ehitada edukas juudi riik vaenlaste keskel, tuginedes solidaarsusele, üksteise toetamisele, et ellu jääda ja iseendaga toime tulla karmis kliimas, loodusressursside puudumisel. Selleks on vaja innovatsiooni ja loovuse abil teistest parem olla.

Never again and no choice – selline on valdav mentaliteet, mille omaksvõtnu teab, et ta ei saa lubada mineviku jamade kordumist, peab tegema kõike parimal viisil. Kultuuriliselt on Iisrael sulatuskatel väga erinevatest kultuuridest pärit inimestele, juudid kogu maailmast saavad soovi korral automaatselt Iisraeli kodakondsuse, aga nende kultuurilised taustad on väga erinevad. Iisraeli kultuur püüdleb uue inimese loomise poole, riik aga püüab neile uued võimalused luua, edendades ettevõtlust.

Sõjavägi on ka väga tähtis, kõik peavad sõjaväes käima ja on reservis kuni 50ndate eluaastateni, töölesaamiseks peab sõjaväeteenistus olema läbitud. Kõige eesrindlikum tehnoloogia ja suurte ressursside kasutamine ja juhtimine on väärtuslik kogemus, millega eliitväeosades teeninud tsiviilellu tulevad. Muidugi on nad õppinud ka meeskonnatööd, projektijuhtimist ja vastupidavust – kõik omadused, mis ettevõtjale väga hästi ära kuluvad.

Immigratsioon loob Iisraelist multikultuurse ühiskonna ja Iisrael oskab hästi immigrante integreerida. 1990ndatel tuli Iisraeli endisest N.Liidust ja Ida-Euroopast ligikaudu miljon inimest, neist paljud tehnilise intelligentsi esindajad. Samal ajal algas IKT-revolutsioon ja arenes Iisraeli riskikapitalitööstus. Koos tarkade otsustega valitsuse poolt pani see aluse start-up nationi edule.

Kokkuvõtlikult on Iisraeli ettevõtluskultuuri olemuseks sisemine kontrolliekse, vastutuse ja riski võtmine, mida võiks kokku võtta järgmiste soovituste kujul:

  • Julge võtta riske
  • Ära lase tagasilangustel end heidutada
  • Mõtle suurelt
  • Usu endasse
  • Innoveeri ja ole loov (tea kõike, mida vaja)