Nutikas spetsialiseerumine toetab Eesti konkurentsivõimet


Haridus- ja Teadusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium käivitasid uue protsessi, mille eesmärgiks on teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni ja ettevõtlusstrateegiate loomine ja elluviimine.

Loodavates strateegiates on fookuses „Nutikas spetsialiseerumine“ ehk selgitatakse välja need ettevõtluse valdkonnad, milles :

  • kasvupotentsiaal ning loodav lisandväärtus on üle keskmise
  • ja võimalus saavutada konkurentsieelis teadus- ja arendustegevuse investeeringute kaudu

Nutika spetsialiseerumise raames kasvuvaldkondade leidmiseks on EAS-i ja Eesti Teadusagentuuri ning mõlema ministeeriumi analüütikud Tartu ülikooli professor Urmas Varblase juhendamisel analüüsinud Eesti senist majanduse ja teaduse spetsialiseerumist.

Loe lisa: