Veelkord majanduse kasvualade innovatsiooni-strateegiast


Kommentaariks novembri uudisele teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiast ja Arengufondi rollist selles :

Euroopa jätkuv majanduskriis on eelkõige konkurentsivõime kriis. Euroopa Komisjoni strateegia selle ületamiseks on nutikas spetsialiseerumine.

Selle programmiga püütakse leida uusi innovatsiooniallikaid, et tõsta konkurentsivõimet. Nutikas spetsialiseerumine (smart specialisation) tähendab majanduses kõrgema potentsiaaliga valdkondade leidmist, mis saavad ka 2014-2020 Euroopa struktuurfondide rahastuse puhul kõrgema kaalu.

Kopeerin siia ka Indrek Reimandi (Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler) sõnavõtu: “Eesti teadus on heal tasemel ja saab aidata kaasa uuenduslikuma ning väärtuslikuma toodangu loomisele Eesti ettevõtetes. Kui ettevõtjad näevad teadussaavutuste rakendamises võimalust ja ise ka sellesse panustavad, siis riik on oma teadusprogrammidega valmis seda toetama. Tuleb üles leida need teadussuunad, millel on meie ettevõtluse jaoks kõige suurem potentsiaal. Just ettevõtjate hääl on siin väga oluline“.

Arengufond tegeleb nende valdkondade väljavalimisega, mille põhjal Eesti valitsus uuel aastal kasvuvaldkondade osas otsuse teeb.

Omalt poolt oleme me Arengufondis majanduseksperdina kaasanud Kristjan Lepiku.
Ettevõtjate arvamused Eesti majanduse kasvualade kohta on endiselt avasüli oodatud – need võiks otse saata Kristjanile (kristjan.lepik -a- arengufond.ee).