Viime majandust hoogustavad ideed Riigikokku


Lehed, blogid ja Facebook on arvamusi täis. Ideed pulbitsevad, aga kuivavad kiiresti õhu käes, sest igapäevane elu nõuab oma. Mõtlesime siis Arengufondis ja oma sõprade-partnerite seltsis üht asja. Mis oleks kui võtaks kätte ja prooviks mõned teravamad ettepanekud Eesti elu ja majanduse edendamiseks kokku koguda ning — see on hästi oluline osa — tegudeks tõlkida.

Nüüd olemegi kohas, kus meie enda idee teostuma hakkab. Nimelt toimub 12. märtsil kell 9-13 Riigikogu majanduskomisjoni ja Eesti Arengufondi ühine konverents “Ideed, mis toovad majanduskasvu”. Kümme oma valdkondi oluliselt mõjutanud inimest esitavad sellel praktilised ettepanekud, kuidas Eesti majandust kiiremini kasvama ergutada. Konkreetselt ja mõõdetavalt. Midagi enamat kasutust halast kesina majanduskasvu, väljarände või rahva ja poliitikute võõrandumise pärast.

Kogusime kokku terased ja asjalikud inimesed. Teiste seas tutvustavad oma ideid Skype’i Eesti kontori endine juht Tiit Paananen, muusikaedendaja Helen Sildna, terviseteadlane Anu Kasmel, disainer ja ettevõtja Tõnu Runnel ning TÜ Arvutiteaduse Instituudi juhataja Jaak Vilo.

Kui eile sellekohast pressiteadet koostasime, ütles Riigikogu majanduskomisjoni juht Kaja Kallas nõnda: “Ideid on Eestis palju. Kuid ainult nendest ei piisa. Proovime olla võimalikult praktilised ja tuua ideed parlamenti otsustajate juurde. Sest head ideed tuleb ka ellu viia. Peale konverentsi proovime elujõulisemad ettepanekud tõlkida projektide keelde ja valida koos Arengufondiga poliitikameetmed, mida ideede elluviimiseks vaja on.”

Just. Sest ideid on maailmas rohkelt ja neid saab hulgihinnaga. Aga teostus on see, mille puudumisse enamik takerdub. Seepärast palusimegi esinejatelt kirjeldada selgelt neile tuttavat majandusmõjuga probleemi ning pakkuda sellele konkreetset ravi. 

Näiteks pakub Arstide Liitu esindav Anu Kasmel lahendusi rahva kehvale tervisele — viimane toob praegu Eestile majanduskahju kuni 15% ulatuses SKP-st. Estonian Celli finantsjuht Siiri Lahe näitab, kuidas elektriaktsiisi sihitud alandamisega suurtööstust Eestisse meelitada. Jaak Vilo teeb aga ettepaneku lühendada üldhariduse kestust ja muuta õppetegevus efektiivsemaks.

Konverents toimub Riigikogu konverentsisaalis ning koosneb lühiettekannetest, oponeerivatest sõnavõttudest ning arutelust. Konverentsi otseülekannet saab vaadata Riigikogu koduleheküljel, küsimused on oodatud kohapeal ning Twitteris (#ideekonverents).

Konverents on ka sisuline avapauk Arengufondi arenguideede konkursile. Otsime lennukaid ja mõjukaid ideid, et neist parimad päriselus teostada ning Riigikogus toimuv üritus konverents selleks rohkelt inspiratsiooni andma.

Konkurss on käimas ja kestab 1. maini. Osalema on oodatud osalema kõik, kel on konkreetseid Eesti majandust edasiviivaid ettepanekuid, parem veel, kui ka soov nende elluviimiseks isiklikult panustada. Selleks annab Arengufond võitjale aastase stipendiumi 2000 eurot kuus, et võimaldada oma unistuse elluviimisele keskenduda.