Personaliotsing


Otsing ja on-boarding

Kui teie ettevõttes on vakantne ametikoht või vajate uusi inimesi täiendamaks mõnd meeskonda, ei pruugi teie jaoks piisav lahendus olla värbamine või valik. Võiks arvata, et praegu pole tööjõuturul inimestest puudust, aga sellegipoolest – kui sa ei vaja lihtsalt kohatäidet, vaid inimest, kes saaks osaks teie organisatsioonist, võtaks omaks organisatsiooni väärtused ja kultuuri, kui loodad leida inimest, kes end teie ettvõttega samastab ja keda teisedki omaks võtavad, võib olla vajalik personaliotsingu kombineerimine toetava sisseelamisprogrammiga, mida aitab korraldada in-placementi consultant. Vahel toimub see kõik iseenesest, aga mõnikord mitte, sageli kaotatakse hea ja põhimõtteliselt sobiv inimene just sisseelamisraskuste tõttu. Esimest tööpäeva ei saa korrata, esimesed sada päeva on otsustavad. Uue töötaja värbamine ja valik on niigi küllalt kallid protsessid, vead seejuures teevad asja veelgi kallimaks. Kui kombineerite otsinguprotsessi sisseelamist toetava programmiga on edu tõenäosus suurem.

Outplacement

Ükskõik kui hoolikalt ettevõte oma inimressursi planeerimisega tegeleb, mõnikord tuleb ikka ette, et keegi ei ole oma õigel kohal. Alati ei olegi seda õiget kohta ettevõttest võimalik leida. See võib olla teie kõige parem töötaja, kes lihtsalt on oma senisest rollist ja kogu ettevõtte poolt pakutavastest võimalustest välja kasvanud ning peab otsima rakendust väljaspool. Mõnikord on aga tegemist ka värbamisveaga või sellega, et keegi jääb üle muutuste tõttu firma äristrateegias.