Outplacement


Ükskõik kui hoolikalt ettevõte oma inimressursi planeerimisega tegeleb, mõnikord tuleb ikka ette, et keegi ei ole oma õigel kohal. Alati ei olegi seda õiget kohta ettevõttest võimalik leida. See võib olla teie kõige parem töötaja, kes lihtsalt on oma senisest rollist ja kogu ettevõtte poolt pakutavastest võimalustest välja kasvanud ning peab otsima rakendust väljaspool. Mõnikord on aga tegemist ka värbamisveaga või sellega, et keegi jääb üle muutuste tõttu firma äristrateegias. 

Millega outplacementi konsultant saab abiks olla?

Konsultant ei saa kellelegi tööd otsida, aga nõu ja toega abiks olla saab küll, paljuski väga sarnaselt sellega, mida teeb karjäärinõustaja. Inimese jaoks, kes ei ole ammu, võib olla aga koguni mitte kunagi,  pidanud aktiivselt tööd otsima, võib see olukord olla väga ebamugav (kui pehmelt väljenduda). Ta võib püüda eitada aktiivse otsingu vajadust, mitte tahta tunnistada seda, et tal on õige varsti tungiv vajadus uue töökoha järele, heituda esimestest ebaõnnestumistest jne. Konsultandist, kellega tööotsija regulaarselt kohtub, on tal abi esimestest tööotsingu sammudest peale, kuni töökoha leidmise või paremal juhul valikuni.

Kui kaua kestab outplacementi protsess?

On outplacementi-programme, mis kestavad teatud aja (näiteks 3 kuud või 6 kuud), meie soovitame outplacementi lepingut, milles on kokku lepitud maksimumtasu, aga konsultatsiooniprotsess kestab kuni uue töö leidmiseni. 

Kas tahad mõnda placementi-teenust tellida või sellest rohkem teada saada? Kirjuta meile!